Prawo rodzinne

Zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego stanowią niezwykle skomplikowaną dziedzinę prawa. Mając na uwadze ten fakt, Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Bakłażec oferuje swoim klientom kompleksową pomoc w zakresie spraw rozwodowych, postępowań o alimenty, spraw adopcyjnych czy tych dotyczących ustalenia ojcostwa. Nasze usługi w tym zakresie adresujemy do klientów indywidualnych zamieszkujących Katowice, Sosnowiec oraz inne miasta Polski.

Zajmujący się prawem rodzinnym adwokat jest osobą z dużym doświadczeniem zarówno w zakresie znajomości przepisów, jak i praktyki sądowej. To z kolei przekłada się na efektywność dotychczasowych postępowań. Jest do dyspozycji klienta już na etapie podejmowania decyzji – czy wnieść pozew o rozwód, czy też nie. Udziela porad prawnych, jak również pomaga przygotować się do sprawy sądowej. Empatia połączona z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalają prawnikowi rodzinnemu na wsparcie strony, którą reprezentuje w przejściu przez ten trudny w życiu całej rodziny okres.


Do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez sąd spraw należą sprawy rodzinne, w tym rozwody oraz dotyczących alimentów. Adwokat zajmuje się nie tylko nimi, ale także kwestiami związanymi z władzą rodzicielską, przysposobieniem, opieką czy kuratelą nad dziećmi oraz podziałem majątku. Dzięki temu, że nasz prawnik zna bardzo dobrze prawo rodzinne, może kompleksowo zająć się każdą kwestią z nim związaną. Dotyczy to także kompletowania i przeprowadzania przydatnych dowodów i dokumentów.


Rozwod-i-alimenty

Rozwód i alimenty

Świadcząc swoje usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, nasza Kancelaria kieruje się najwyższymi standardami, mając na uwadze fakt, że jest to specyficzna dziedzina prawa, wymagająca dużej wiedzy i wrażliwości. Obszary prawa rodzinnego, w których udzielamy pomocy prawnej, to m.in.:

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • ustalenie prawa do opieki nad dziećmi,
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • postępowania alimentacyjne,
  • sprawy związane z ustaleniem lub zaprzeczeniem macierzyństwa bądź ojcostwa,
  • sprawy o adopcję.

Z pomocą adwokata rodzinnego klient sprecyzować może treść pozwu rozwodowego oraz złożyć go w sądzie. Na nasze wsparcie może liczyć także w innych kwestiach związanych ze sprawami rodzinnymi, takimi jak wspomniane już alimenty. To obowiązkowe i regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać na rzecz innej, uprawnionej do tego. Są najczęściej jednym ze skutków rozwodu. Muszą one zapewnić utrzymanie np. dziecka, byłego współmałżonka i uwzględniać wydatki związane m.in. z wyżywieniem, zakupem odzieży, opłaceniem mieszkania, leczeniem, wykształceniem. Rolą adwokata jako pełnomocnika jest nie tylko ustalenie uzasadnionego otrzymywania alimentów, ale i zajęcie się całą procedurą związaną z ich przyznaniem lub zmianą wysokości tego świadczenia.


Obsługa prawna spraw rozwodowych i alimentacyjnych

Świadczymy także obsługę prawną w sprawach związanych z podziałem majątku oraz uznaniem zagranicznych wyroków rozwodowych. Reprezentujemy naszych klientów z Katowic, Sosnowca i innych miast przed sądami rodzinnymi, udzielamy porad prawnych oraz oferujemy pomoc w sporządzaniu pozwów i pism procesowych.

W związku z tym, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego wiążą się z dużymi emocjami, warto zatrudnić adwokata. Osobę kompetentną, która poza bardzo dobrą znajomością przepisów i doświadczeniem, potrafi także spojrzeć na każdą sprawę rozwodową czy alimentacyjną z innej perspektywy. Klienci mogą liczyć z jego strony na udzielenie wsparcia na wysokim poziomie. W przeciwieństwie do rozstających się małżonków podejdzie na chłodno do kwestii, które muszą zostać uregulowane pomiędzy nimi sądownie.


Zapraszamy do naszej siedziby w Sosnowcu lub do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. W kwestiach dotyczących rozwodów, alimentów oraz innych, można liczyć na wsparcie kompetentnego adwokata rodzinnego. Zapewnia on kompleksową opiekę prawną na czas prowadzonej sprawy. W każdym przypadku priorytetem dla nas jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów strony, którą reprezentuje nasz prawnik.