Prawo rodzinne - sprawy o alimenty - pozwy o rozwody - adwokat Sosnowiec

Zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego stanowią niezwykle skomplikowaną dziedzinę prawa. Mając na uwadze ten fakt, Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Bakłażec oferuje swoim klientom kompleksową pomoc w zakresie spraw rozwodowych, postępowań o alimenty, spraw adopcyjnych czy tych dotyczących ustalenia ojcostwa. Nasze usługi w tym zakresie adresujemy do klientów indywidualnych zamieszkujących Katowice, Sosnowiec oraz inne miasta Polski.

Zajmujący się prawem rodzinnym adwokat jest osobą z dużym doświadczeniem zarówno w zakresie znajomości przepisów, jak i praktyki sądowej. To z kolei przekłada się na efektywność dotychczasowych postępowań. Jest do dyspozycji klienta już na etapie podejmowania decyzji – czy wnieść pozew o rozwód, czy też nie. Udziela porad prawnych, jak również pomaga przygotować się do sprawy sądowej. Empatia połączona z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalają prawnikowi rodzinnemu na wsparcie strony, którą reprezentuje w przejściu przez ten trudny w życiu całej rodziny okres. Oddelegowany przez nas do zajmowania się daną sprawą adwokat z kancelarii w Sosnowcu towarzyszy klientowi na każdym etapie postępowania rozwodowego.


Do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez sąd spraw należą sprawy rodzinne, w tym rozwody oraz dotyczących alimentów. Adwokat zajmuje się nie tylko nimi, ale także kwestiami związanymi z władzą rodzicielską, przysposobieniem, opieką czy kuratelą nad dziećmi oraz podziałem majątku. Dzięki temu, że nasz prawnik zna bardzo dobrze prawo rodzinne, może kompleksowo zająć się każdą kwestią z nim związaną. Dotyczy to także kompletowania i przeprowadzania przydatnych dowodów i dokumentów. Na zlecenie strony opracowujemy treść różnych wniosków, takich jak pozew o  rozwiązanie małżeństwa czy pisma procesowe. Reprezentujemy interesy klientów nie tylko w sprawach o rozwody, ale także o podział majątku, alimenty oraz ustalenie opieki nad dziećmi.


Rozwod-i-alimenty

Rozwód i alimenty

Świadcząc swoje usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, nasza Kancelaria kieruje się najwyższymi standardami, mając na uwadze fakt, że jest to specyficzna dziedzina prawa, wymagająca dużej wiedzy i wrażliwości. Obszary prawa rodzinnego, w których udzielamy pomocy prawnej, to m.in.:

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • ustalenie prawa do opieki nad dziećmi,
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • postępowania alimentacyjne,
  • sprawy związane z ustaleniem lub zaprzeczeniem macierzyństwa bądź ojcostwa,
  • sprawy o adopcję.

Z pomocą adwokata rodzinnego klient sprecyzować może treść pozwu rozwodowego oraz złożyć go w sądzie. Na nasze wsparcie może liczyć także w innych kwestiach związanych ze sprawami rodzinnymi, takimi jak wspomniane już alimenty. To obowiązkowe i regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać na rzecz innej, uprawnionej do tego. Są najczęściej jednym ze skutków rozwodu. Muszą one zapewnić utrzymanie np. dziecka, byłego współmałżonka i uwzględniać wydatki związane m.in. z wyżywieniem, zakupem odzieży, opłaceniem mieszkania, leczeniem, wykształceniem. Rolą adwokata jako pełnomocnika jest nie tylko ustalenie uzasadnionego otrzymywania alimentów, ale i zajęcie się całą procedurą związaną z ich przyznaniem lub zmianą wysokości tego świadczenia. Prawo rodzinne jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat.


Obsługa prawna spraw rozwodowych i alimentacyjnych

Świadczymy także obsługę prawną w sprawach związanych z podziałem majątku oraz uznaniem zagranicznych wyroków rozwodowych. Reprezentujemy naszych klientów z Katowic, Sosnowca i innych miast przed sądami rodzinnymi, udzielamy porad prawnych oraz oferujemy pomoc w sporządzaniu pozwów i pism procesowych.

W związku z tym, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego wiążą się z dużymi emocjami, warto zatrudnić adwokata. Osobę kompetentną, która poza bardzo dobrą znajomością przepisów i doświadczeniem, potrafi także spojrzeć na każdą sprawę rozwodową czy alimentacyjną z innej perspektywy. Klienci mogą liczyć z jego strony na udzielenie wsparcia na wysokim poziomie. W przeciwieństwie do rozstających się małżonków podejdzie na chłodno do kwestii, które muszą zostać uregulowane pomiędzy nimi sądownie. Nasz prawnik rodzinny dołoży wszelkich starań, aby sprawy rozwodowe zakończyły się możliwie jak najszybciej (najlepiej już po pierwszej rozprawie).


Zapraszamy do naszej siedziby w Sosnowcu lub do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. W kwestiach dotyczących rozwodów, alimentów oraz innych, można liczyć na wsparcie kompetentnego adwokata rodzinnego. Zapewnia on kompleksową opiekę prawną na czas prowadzonej sprawy. W każdym przypadku priorytetem dla nas jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów strony, którą reprezentuje nasz prawnik.