Prawo gospodarcze - Sosnowiec

Prawo gospodarcze – adw. Adam Bakłażec

Kancelaria Adwokacka adw. Adama Bakłażec świadczy stałą i kompleksową obsługę spółek handlowych oraz przedsiębiorców. A nadto:

  • Oferujemy doradztwo prawne w zakresie rejestracji spółek i otwierania jednoosobowych działalności gospodarczych oraz likwidacji tych podmiotów i wszelkich zmian tych osób w stosownych rejestrach.
  • Zajmujemy się sporządzaniem i negocjowaniem umowy spółki oraz przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki.
  • Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed Sądem (a w zakresie spółek np. w sprawach zaskarżania uchwał, pociągania do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków władz spółek).
  • Udzielamy pomocy prawnej w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów występujących w obrocie gospodarczym.
  • Kancelaria Adwokacka zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
  • Prowadzimy dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców windykację należności.
  • Pomagamy Klientom także w przekształcaniu form prawnych prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • Zajmujemy się analizą i diagnozą stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),

Kancelaria udziela także Klientom pomocy prawnej w zakresie zakładania i bieżącej obsługi stowarzyszeń oraz fundacji.