ADWOKAT ADAM BAKŁAŻEC

Założyciel Kancelarii, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.


Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Egzamin magisterski złożył z dziedziny prawa karnego procesowego z oceną bardzo dobrą. W trakcie studiów podjął pracę w Kancelarii Adwokackiej asystując w prowadzonych postępowaniach oraz uczestnicząc w rozprawach sądowych. Aplikację adwokacką odbył jako członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zdobywał doświadczenia pracując w kancelariach adwokackich jak i również w działach prawych firm zdobywając cenne doświadczenie zawodowe niezbędne do profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej.


Wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z Klientem indywidualnym, jak również instytucjonalnym, pozwoliło mu kompleksowo zrozumieć potrzeby i oczekiwania Klientów, dla których kompetentne i fachowe rozwiązywanie ich problemów, jest równie ważne jak szybkość i skuteczność działania. Zawsze dąży do osiągnięcia maksymalnego poziomu ochrony interesów Klienta. Prowadził wiele postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

W naszej pracy zawsze cechuje nas indywidualne podejście do Klienta i jego potrzeb co wyróżnia Kancelarię na rynku usług prawniczych. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób wszechstronny i kompleksowy co pozwala na osiągniecie satysfakcjonujących naszych Klientów efektów. Zawsze kierujemy się interesem Klienta i w ramach obowiązującego porządku prawnego zapewniamy rozwiązania prawne najbardziej dostosowane do Jego potrzeb.

Wierzymy, że ścisła współpraca z Klientem oparta na wzajemnym zaufaniu i dyskrecji pozwala przynosić naszym Klientom oczekiwane rezultaty prawne. Pomoc prawną świadczymy w sposób zapewniający ochronę tajemnicy adwokackiej oraz z poszanowaniem zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Wierzymy, że tylko profesjonalne i uczciwe podejście do każdej sprawy jest skuteczną ochroną interesów naszych Klientów.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną udzielając Klientom indywidualnych porad prawnych i konsultacji, sporządzanie pism procesowych, jak również na zasadzie zlecenia obsługi prawnej zapewniając Klientom kompleksową pomoc prawną w ramach Ich działalności.

Specjalizuje się w prowadzeniu karnych, rodzinnych, cywilnych oraz gospodarczych postępowań sądowych. Adwokat Adam Bakłażec doradza Klientom od 2003 roku.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów indywidualnych i korporacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym – we wszystkich dziedzinach prawa.

Posługuje się biegle językiem angielskim.