Honorarium – Cennik usług adwokackich

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem oferowanych przez nas porad i usług prawnych. Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Bakłażec zaprasza do współpracy klientów zamieszkujących Sosnowiec oraz inne miasta w Polsce!

Adwokat – cennik

Podobnie jak poszczególne rodzaje usług adwokackich, tak i formy ich rozliczania cechuje spora różnorodność. W przypadku niektórych porad stosowaną formą rozliczeń są stawki godzinowe, inne opłacane są ryczałtowo, jeszcze inne obejmuje tzw. wynagrodzenie od sukcesu. Cennik naszych usług jest elastyczny. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny świadczonych przez nas porad prawnych sprawiały Państwu równie dużą satysfakcję, jak relacje na linii adwokat – klient. Naszą kancelarię charakteryzuje indywidualne podejście do klienta, co ma swój wyraz również w wycenie poszczególnych usług.

Koszty usług adwokackich świadczonych przez naszą kancelarię zależą przede wszystkim od takich czynników, jak:

  • rodzaj zlecenia,
  • wartość przedmiotu sprawy,
  • termin wykonania zlecenia,
  • nakłady pracy kancelarii.

Formy rozliczania

Stawki godzinowe - ta forma wynagrodzenia stanowi formę wyjściową, która jest uzależniona od charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika.

Górne ograniczenie wynagrodzenia - stosowana j w połączeniu ze stawkami godzinowymi i zakłada podanie Klientowi, iż wynagrodzenie za daną pracę nie przekroczy określonego, ustalonego z góry poziomu.

Ryczałt - stanowi informację o wysokości wynagrodzenia, które zapłaci Klient za dany rodzaj usługi.

Uśredniona stawka - wyrażona ona jest w tzw. uśrednionej stawce godzinowej różnych prawników biorących udział i zaangażowanych w wykonanie zlecenia i pracę nad projektem.

Ryczałt miesięczny - ta forma wynagrodzenia głównie stosowana jest w stosunku do Klienta, z którym podpisana zostaje umowa o stałej obsłudze prawnej; określony zostaje zakres pomocy prawnej i wysokość wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie od sukcesu tzw. success fee - atrakcyjna forma wynagradzania zakładająca, iż wypłata należnego prawnikowi wynagrodzenia przysługuje po osiągnięciu konkretnego efektu; ryzyko biznesowe przechodzi w tej sytuacji na prawników, ale rozwiązanie to zakłada zwykle wyższą marżę niż standardowa dla Kancelarii.

Wynagrodzenie za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości - według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane na podstawie konkretnego problemu prawnego przedstawionego przez Klienta i zależy przede wszystkim od takich czynników jak: rodzaj zlecenia, termin wykonania zlecenia, wartość przedmiotu sprawy, wymagany nakład pracy Kancelarii.

* Do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.